Accu's elektrische auto's

De elektrische auto kan, afhankelijk van de keuze van de fabrikant, op verschillende types accu's rijden:

  • De zinkluchtaccu. Deze is bedacht door het bedrijf Electric Fuel. Wanneer de accu leeg is moet je deze verwisselen voor een nieuwe accu. De lege accu moet naar de fabriek opgestuurd worden. In de fabriek worden de accu’s ververst. Men is momenteel nog druk bezig om een goed distributiesysteem op te zetten, zodat de lege accu’s overal opgehaald worden, en de volle accu’s ook weer geleverd worden.
  • De nikkelcadmiumaccu’s. Deze accu’s zijn echter geen optie. Dit komt omdat er op aarde maar een kleine cadmiumvoorraad is. Deze accu is echter wel belangrijk, omdat het een zeer goede prestatie levert.
  • De nikkelmetaalaccu. Deze is 50% minder zwaar dan de loodzuuraccu’s. Het nadeel is dat deze accu twee keer zo duur is.
  • De loodzuuraccu. Vrijwel iedere auto bevat een loodzuuraccu onder de motorkap. Tot nu toe is dit de goedkoopste accu. Ook wordt deze accu het meest gebruikt. Toch zijn er nog wel een aantal verbeteringen op het gebied van het vermogen van de accu mogelijk.
  • De Lithium Accu. Dit is het type accu (in diverse varianten) dat op dit moment het grootste perspectief biedt. Nagenoeg alle elektrische autos van dit moment benutten dit type accu vanwege de vele malen betere gewichtsverhouding, het veel grotere vermogen dat de accu kan leveren, geringe zelfontlading en de veel kleinere gevoeligheid voor lagere temperaturen. Nadeel van dit type accu is echter dat ze oververhit kunnen raken (en zelfs exploderen) en dat ze altijd in een samengesteld pakket gebruikt moeten worden en dan veel lastiger in onderlinge balans te houden zijn. Om dit te voorkomen dient altijd iedere cel in de gaten gehouden te worden door een Battery Management System (BMS). Dit alles resulteert natuurlijk in een relatief hoge kostprijs, echter de verwachting is dat door grotere afnames de prijzen siginificant gaan dalen. Bron: Heijnsdijk Electric Cars.

Set accu's in een elektrische auto

Keuze van de accu

Bij het kiezen van een type accu moet men rekening houden met de volgende punten:

  • Het gewicht van de accu
  • Het maximale vermogen dat de accu kan leveren
  • De gebruiksduur van de accu
  • De grootte van de accu
  • De maximale energieopslag.

Elektrische auto in Nederland