Projecten elektrisch rijden

Steeds meer bedrijven, instituten en gemeenten zijn begonnen met kleine of grotere projecten op het gebied van elektrische auto's en elektrisch rijden. enkele lopende voorbeelden zijn:

  • Achmea gebruikt voor het vervoer tussen kantoren in Apeldoorn en Zeist twee elektrische auto's. Zowel in Zeist als Apeldoorn zijn daarvoor oplaadpalen geplaatst. De auto's worden gebruikt door medewerkers van het facilitaire bedrijf, maar wellicht op termijn ook door medewerkers om zich te verplaatsen tussen de vestigingen. Met deze elektrische auto's geeft Achmea invulling aan haar MVO-beleid en de terugdringing van de CO2 uitstoot.
  • De gemeente Bernheze schaft dit jaar drie dienstvoertuigen aan die op elektriciteit rijden. De aanschaf is onderdeel van een provinciaal project om ervaring op te doen met duurzaam rijden. Bernheze is warm voorstander van het gebruik van duurzame brandstoffen. Sinds vorig jaar rijdt een van de brandweervoertuigen op aardgas. Rijden op elektriciteit staat nog in de kinderschoenen. Voor Bernheze een reden om mee te doen aan het proefproject, zodat elektrisch rijden in de toekomst voor steeds meer mensen en bedrijven toegankelijk wordt. De auto's worden gebruikt voor inspecties, werkbezoeken en andere dienstreizen. Het is de bedoeling dat dit een besparing oplevert op het aantal dienstkilometers dat onze medewerkers momenteel met de eigen auto afleggen. Ze worden in het najaar in gebruik genomen.
  • Athon gooit 100 Ampera’s in de lease. Athlon heeft honderd Opel Ampera's besteld voor klanten. En de eerste leasecontracten voor de auto zijn al gesloten. Met de order wil Athlon elektrisch rijden in Nederland een extra impuls geven. Athlon ziet toekomst in elektrische auto’s en steunt initiatieven die de overheid neemt. Elektrisch rijden helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Elektrische auto’s zorgen voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidhinder.

Opel Ampera

Opel Ampera voor de RAI

  • Amsterdam RAI heeft haar eerste elektrische auto besteld. Gekozen is voor de Opel Ampera, die later dit jaar in productie wordt genomen. De Ampera wordt als pouleauto in het wagenpark van de RAI opgenomen. Amsterdam RAI streeft er naar om de meest duurzame beurs- en congreslocatie van Europa te zijn. De specifieke kwaliteiten van de Ampera passen in dat beleid. Tegelijkertijd is de auto buitengewoon geschikt voor intensief gebruik. Dankzij onze vier elektrische oplaadpunten in de RAI parkeergarages, kunnen ze de Ampera veel inzetten voor korte ritten. Tegelijkertijd biedt het nieuwe model van Opel met de range extender ook een interessante oplossing voor de langere afstanden.